Žákovský parlament
   
   


Datum a čas

 


Slib člena žákovského parlamentu:

„ Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků, které zastupuji, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“


Žákovský parlament


Co je žákovský parlament?
 • Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy
 • Je složen ze 2 zástupců 4. – 9. tříd
 • Zástupce do žák. parlamentu si volí každá třída sama
 • Parlament se schází pravidelně 1x měsíčně, popř. častěji.
 • Zástupci tříd sbírají od spolužáků, ale i od učitelů, informace o tom, co by mohli ve škole         zlepšit. Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve         třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Ze schůzky je pořízen zápis, který je uveřejněn např. na nástěnce ve škole a na webových         stránkách školy.

  Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:
 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba školy, vymalování chodby,
          pořízení různého vybavení, …)
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce         s dětskými domovy)

  Žákovský parlament:
 • podporuje informovanost napříč školou
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě
          společnosti
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

 • Základní škola Kelč, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ tel., fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz IČO: 70238472