Školní družina a Školní klub
   
   


Datum a čas

 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018Školní družina - počet oddělení- 3, možný počet zapsaných dětí až 90,


             1. Oddělení- vychovatelka Patricie Volková - 29 dětí

             2. Oddělení- vychovatelka Dobromila Kutálková - 30 dětí

             3. Oddělení- vychovatelka Věra Sikorová - 30 dětí

Školní klub - možný počet zapsaných dětí až 150


             - vychovatelka Patricie Volková

       Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní družina trvá od 6:15 hodin do 7:50 hodin a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka. Odpolední družina začíná v 11:35 a končí v 16:00 hodin. Její provoz zabezpečují podle počtu dětí až tři vychovatelky. Provozní doba školního klubu je od 12:15 do 16:15.

       Školní družina a školní klub využívají pro svou činnost prostory, které jsou umístěny v tzv. přístavbě školy v 1. a 2. poschodí a návštěvník se do ní dostane vchodem přes hlavní budovu. Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám dětí mladšího školního věku.


Školní klub může navštěvovat až 150 dětí.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍHO KLUBU:

  PONDĚLÍ:
  • Pracovní a výtvarné činnosti - 12:15 - 13:00 hod. (1.- 2. třída)
  • Kroužek vaření I - 14:00 - 15:00 hod. (1.- 2. třída)
  • Kroužek vaření II -15:15 - 16:15 hod. (3.- 6. třída)

  ÚTERÝ:
  • Korálkování - 13:00 - 13:45 hod. (2. - 3. třída)
  • Tvořivá dílna - 14:00 - 15:30 hod. (3.-8.tř.)
  • Scrapbooking a cardmaking - 15:00 - 16:00 hod. (3.-8.tř.)

  STŘEDA:
  • Quilling - 13:00 - 13:45 hod. (1.a 2. třída)
  • Quilling - 14:00 - 14:45 hod. (3. - 8. třída)
  • Modelář - 15:00 - 15:45 hod. (2.- 8. třída)

  ČTVRTEK:
  • Korálkování 13:00 - 13:45 hod. (4. - 8. třída)
  • Pohybové hry 13:45 - 15:00 hod. (1. - 3. třída)
  • Kroužek vaření III 15:15 - 16:00 hod. (3.- 6. třída)

  PÁTEK:
  • Ruční práce - 12:45 - 13:30 hod. (1. - 5. třída)
  • Pohybové hry - 13:45 - 15:00 hod. (4. a 5. třída)

  PONDĚLÍ- PÁTEK:
  • Práce na počítači 6:30 - 7:50 hod. - (4.-9.třída) přednost dojíždějící žáci.


Školní klub a školní družina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá z prostor školy dále tělocvičnu, kuchyňku, učebnu informatiky, v areálu školy pak školní dvůr, zahradu a multifunkční hřiště.
V bezprostředním okolí školy navštěvujeme dětské hřiště s prolézačkami a lezeckou stěnou, fotbalové a víceúčelové hřiště a areál městského parku. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu družiny a zájmových kroužků školního klubu. I zde se činnosti řídí konkrétními pravidly a pokyny.

Platby za školní družinu a školním klub se řídí směrnicí ŘŠ ze dne 25.8 2009.
 • Úplata za školní družinu je splatná měsíčně, vždy do 20. dne v měsíci, ve kterém dítě navštěvuje školní družinu.
 • Měsíční úplata za pobyt jedno dítěte ve školní družině činí 120,- Kč.
 • Platbu lze provést bezhotovostně převodem na účet školy, nebo v hotovosti u vychovatelky ŠD. Číslo účtu školy je: 17700883 49/0800, variabilní symbol je přidělen každému žákovi vychovatelkou vždy na začátku každého školního roku (VS z minulého roku se nepřevádí).
 • Úplata za školní klub je splatná vždy do konce října aktuálního školního roku.
 • Úplata za školní klub činí 100,- Kč na dítě za školní rok.
 • • Platba za jednotlivé kroužky ŠK je stanovena a vybírána za každý kroužek zvlášť samotnými vyučujícími nebo vedoucími. Částka je splatná pololetně – za první pololetí do 31. října, za druhé poletí do 28. února.
 • Děti navštěvující školní družinu neplatí poplatek za školní klub.


Základní škola Kelč, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ tel., fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz IČO: 70238472