Informace pro rodiče budoucích prvňáků:
   
   


Datum a čas

 


  • Přečtěte si článek Jak tolerantní výchova ničí dětem hodnoty o tom, jak mají děti díky shovívavé výchově problém přizpůsobit se nejen kolektivu, ale i školní docházce. Nebo si udělejte chvíli času a vyslechněte plné znění v radiového pořadu Radioporadna:

  •                 Zápis 2018:


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:


1)  Podle následujícího ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ byli k základnímu vzdělávání od 1.9.2018 přijati žáci s následujícími registračními čísly:


18.02;  18.03;  18.06; 18.07;  18.08;  18.09;  18.10;  18.11;  18.12;
18.13;  18.14;  18.15;  18.16;  18.17;  18.18;  18.19;  18.23;  18.24;
18.25;  18.26;  18.27;  18.28;  18.29;  18.30;  18.31;  18.35;  18.36;
18.37;  18.38;

Od středy 18.4.2018 běží 15. denní lhůta pro nabytí prání moci tohoto rozhodnutí.Termín a průběh zápisu 2018:


         Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne ve středu 11. 4.2018 od 13.00 do 16.30 hodin ve druhém patře přístavby školy (vchod k tělocvičně od kulturního domu).

         K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2012 (včetně dětí po odkladu školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní pojišťovny.
Dále pak předloží vyplněné formuláře:
                 - dotazník pro rodiče žáků 1. třídy (stáhněte si tady)
                   a
                 - žádost o přijetí k základnímu vzdělání (stáhněte si tady)
                   nebo
                 - žádost o odklad školní docházky (stáhněte si tady).
Dotazník i formuláře žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách školy, v kanceláři školy nebo v Mateřské škole Kelč. Potřebné údaje můžete samozřejmě vyplnit i přímo u zápisu, kde budou všechny formuláře k dispozici.

Jak požádáte o odklad školní docházky?
V den zápisu (prosíme dohodnutí času předem) předloží zákonný zástupce:
- svůj občanský průkaz,
- rodný list dítěte,
- vyplněnou Žádost o odklad školní docházky,
- doporučující posudek příslušného školského poradenského zařízení a
- doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V tomto případě se dítě zápisu neúčastní.

Na následujícím odkaze naleznete informace o tom, jak je řešený zápis v paragrafech nového znění školského zákona (č. 561/2004 Sb.) včetně komentářů MŠMT.
Dokument má 3 části:
1. Přihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce,
2. Možnosti odkladu povinné školní docházky,
3. Způsoby plnění předškolního vzdělání po odkladu školní docházky.

Protože škola v rámci svých zákonů a vyhlášek musí pracovat s osobními údaji žáků, nabízíme k prostudování Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

         Můžete si vybrat čas, kdy svoje dítě přivedete k zápisu. Výběr provedete vyplněním jména dítěte ve formuláři, který bude k dispozici v mateřské škole. Takto zvolená doba zápisu Vám zkrátí čekání pro případ, že by se sešlo více dětí současně.
         Registrace v tomto pořadníku ovšem není podmínkou a Vaše dítě může samozřejmě absolvovat zápis i bez ní.

         Výsledek celého zápisu se dozvíte přímo na místě. Po zpracování všech materiálů a dokumentů týkajících se zápisu do 1. ročníku bude oficiální rozhodnutí o přijetí ke školní docházce vystaveno na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu.

Co jsme pro Vás dále připravili?


Pro rodiče a děti bude tradičně připraveno místo, kde mohou strávit chvíle čekání u kávy, čaje nebo minerálky. Každé dítě obdrží drobný dárek za svoji statečnost.

Co vlastně budeme u zápisu zjišťovat?


Budeme posuzovat, do jaké míry odpovídá úroveň školní zralosti dětí "Desateru pro rodiče dětí předškolního věku". Je to oficiální materiál Ministerstva školství (MŠMT), se kterým se můžete seznámit na následujících odkazech:

Co dalšího byste si mohli přečíst:


                                                                


Základní škola Kelč, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ tel., fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz IČO: 70238472